Có 442 nhà ở tại Anh và xứ Wales được bán trong tháng 6

02-08-2016 09:49:47 128

Có hơn 82.500 giao dịch bất động sản (BĐS) nhà ở và thương mại đã được tiến hành tại Anh và xứ Wales trong tháng 6 vừa qua.

Có 442 nhà ở tại Anh và xứ Wales được bán trong tháng 6

Số liệu mới nhất được Land Registry công bố cho thấy, trong số 82.530 giao dịch được đăng ký có 60.249 BĐS toàn quyền sử dụng và 9.000 nhà ở được xây dựng mới.

Trong tháng 6, có 442 nhà ở được bán ở Anh và xứ Wales với giá trị là 1 triệu bảng và có hơn 283 nhà được bán ở London với giá trị từ 1 triệu bảng trở lên.

Theo một phân tích dựa trên các số liệu, có 18.910 giao dịch là nhà biệt lập, 23.485 là nhà liên kế, 20.987 là nhà bán độc lập và 17.599 là căn hộ nhỏ.

Các giao dịch BĐS có giá trị cao nhất trong tháng 6 vừa qua là giao dịch nhà liên kế ở TP. Westminster, London với giá trị 16,9 triệu bảng và giá thấp nhất là nhà liên kế ở Bishop Auckland, hạt Durham có giá trị 12.500 bảng.

Giao dịch BĐS thương mại có giá trị cao nhất trong tháng 6 vừa qua được giao dịch với giá 65 triệu bảng tại TP. Westminster, London và BĐS thương mại được giao dịch với giá thấp nhất là 1.000 bảng ở Bassetlaw, Nottinghamshire.