Các gói VIP

Hiện tại chúng tôi cung cấp 3 loại cho tin đăng:
 • Tin Đặc Biệt: Tin này quý khách sẽ tốn 2 Vcoin/ 1 ngày, được ưu tiên cao nhất.
 • Tin đăng VIP: Tin này quý khách sẽ tốn 1 Vcoin/ 1 ngày, được ưu tiên tứ 2 sau tin Đặc Biệt
 • Tin đăng thường: quý khách không tốn Vcoin tin đăng sẽ nằm dưới cùng sau những tin ưu tiên.

Để thuận tiện cho khách hàng xem tin, tìm được thông tin chính xác tránh tin rác, chúng tôi cung cấp dịch vụ tin chính chủ:
 • Đối với người đăng tin:
  • Muốn đăng tin Chính Chủ tốn: 2 Vcoin/ 1 lần
  • Được hưởng chiết khấu khi người dùng xem tin: 1 Vcoin/ 1 lần
  • Bị trừ Vcoin nếu tin không chính xác: 1 Vcoin/ 1 lần, bị khóa tin vi phạm.
​​
 • Đối với khách xem tin:
  • Muốn xem tin Chính Chủ tốn: 1 Vcoin/ 1 lần
  • Tố tin vi phạm được hưởng: 1 Vcoin/ 1 lần