KCN Đồng Dinh (Quảng Ngãi) vào quy hoạch phát triển KCN cả nước

208

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung khu công nghiệp (KCN) Đồng Dinh, tỉnh Quảng Ngãi, quy mô 150 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN cả nước.

Mới đây, chính phủ đã đưa KCN Đồng Dinh (Quảng Ngãi) vào quy hoạch

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quang Ngãi tổ chức triển khai quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục thành lập KCN bảo đảm tuân thủ chặt chẽ những điều kiện và trình tự theo quy định.

Bên cạnh đó, sớm có giải pháp để triển khai đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, tổ chức giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các KCN. Dự kiến KCN Đồng Dinh dự kiến sẽ phát triển những ngành chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm, bao bì, giấy,…

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả thu hút đầu tư, nhu cầu đầu tư các dự án vào các KCN của tỉnh là rất lớn, nếu không tiến hành bổ sung quy hoạch các KCN thì sẽ không đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

Đặc biệt, Quảng Ngãi cũng là một trong số 14 địa phương chưa có đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình lên Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Có thể thấy, tổng diện tích điều chỉnh giảm là 3.371 ha song diện tích tăng thêm không đáng kể. Trước đó, Chính phủ đã ban hành 16 quyết định riêng lẻ về quy hoạch phát triển KCN của 16 tỉnh, thành phố.
<