Bất động sản chiếm 46% vốn FDI trong 6 tháng đầu năm tại TP.HCM

29-06-2016 13:34:37 116

Tính đến ngày 15/06, Tp.HCM có 367 dự án có vốn FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 512,7 triệu USD. Trong đó, kinh doanh bất động sản (BĐS) vẫn là ngành dẫn đầu về vốn đăng ký với vốn đầu tư đạt 236,1 triệu USD, gồm 8 dự án.

Thị trường BĐS Tp.HCM tiếp tục hút vốn đầu tư nước ngoài

Theo báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Cục Thống Kê Tp.HCM, từ đầu năm đến ngày 15/6, thành phố đã có 367 dự án có vốn nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 512,7 triệu USD (cùng kỳ năm trước 794,6 triệu USD). Trong đó, có 291 dự án 100% vốn nước ngoài, vốn đầu tư 224,3 triệu USD; 73 dự án liên doanh, vốn đầu tư 284,9 triệu USD.

Chia theo lĩnh vực đầu tư, ngành kinh doanh BĐS vẫn dẫn đầu về vốn đăng ký với 8 dự án, vốn đầu tư đạt 236,1 triệu USD, chiếm 46%; tiếp đó là thương nghiệp 136 dự án, vốn đầu tư 128,4 triệu USD; công nghiệp chế biến, chế tạo 23 dự án, với vốn đầu tư 66,3 triệu USD; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 72 dự án, với vốn đầu tư 18,7 triệu USD; thông tin truyền thông 54 dự án, với vốn đầu tư 30,9 triệu USD; vận tải kho bãi 24 dự án, với vốn đầu tư 9,6 triệu USD…

Cayman Islands vẫn là nơi có vốn FDI đăng ký đầu tư vào Tp.HCM lớn với 4 dự án, vốn đầu tư 230,5 triệu USD (chiếm 45%). Xếp thứ 2 là Nhật Bản với 63 dự án và vốn đầu tư 87,2 triệu USD. Tiếp theo sau là Singapore 51 dự án, với vốn đầu tư 69,1 triệu USD; Hàn Quốc 65 dự án, với vốn đầu tư 33,1 triệu USD; Malaysia 12 dự án, với vốn đầu tư 25,5 triệu USD; Hà Lan 4 dự án, với vốn đầu tư 13,7 triệu USD; Indonesia 3 dự án, với vốn đầu tư 9 triệu USD…

Bên cạnh đó, Tp.HCM có 58 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, tăng 172,7 triệu USD. Tính đến ngày 15/6, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 685,4 triệu USD (cùng kỳ năm trước đạt 1.201,7 triệu USD). Có 39 dự án giải thể, chuyển đi tỉnh thành khác hoặc rút phép trước hạn, số vốn đầu tư 34,8 triệu USD.