Quy trình cấp sổ đỏ qua mạng không hề dễ dàng!

01-08-2016 09:38:17 130

Mới đây, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa cho hay, thành phố chỉ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân qua hệ thống mạng điện tử chứ không phải mạng xã hội.

Thủ tục cấp sổ đỏ còn phải phối hợp nhiều ngành, địa phương khác nhau
nên cần xây dựng hệ thống dữ liệu chung

Song còn nhiều công việc phải chuẩn bị như cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin,... trong đó mấu chốt là cơ sở dữ liệu đất đai, bởi nếu không xây dựng xong thì không thể thực hiện.

Ngoài ra, thủ tục cấp sổ đỏ còn phải phối hợp nhiều ngành, địa phương khác nhau nên cần xây dựng hệ thống dữ liệu chung. Hơn nữa, việc này còn phải tuyên truyền, tập huấn cho cả cán bộ và người dân nên không hề dễ dàng. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có thời hạn cụ thể về chương trình cấp sổ đỏ qua mạng điện tử.

Tính đến ngày 20/6, toàn thành phố đã cấp sổ đỏ được cho gần 1,5 triệu căn hộ, thửa đất, đạt 89,9% đối với cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất trong khu dân cư và đạt 100% đối với các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và đã kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận.