Thu hồi chứng nhận sao 6 khách sạn lớn

23-06-2016 15:28:09 123

Mới đây, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có quyết định thu hồi công nhận hạng sao với 6 khách sạn tại Hạ Long, Huế, Hà Tĩnh và Nha Trang bởi những khách sạn này đã không đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, hạ tầng, nguồn nhân lực tương xứng với số sao đã được công nhận.

Asean Hạ Long là một trong sáu khách sạn bị thu hồi công nhận hạng sao

Theo đó, những khách sạn bị thu hồi sao lần này bao gồm: Starcity Hạ Long, Asean Hạ Long, Hạ Long Pearl, BMC Hà Tĩnh, Festival (Huế) và The Light (Nha Trang). Cụ thể, chỉ có Festival Huế là khách sạn 3 sao, các khách sạn còn lại đều là hạng 4 sao.

​Đây là những kết quả đầu tiên của đợt kiểm tra toàn quốc về chất lượng cũng như các hạng sao của các khách sạn mà Tổng cục Du lịch triển khai thực hiện từ đầu tháng 6 với mục đích chấn chỉnh lại tình trạng bát nháo về sao của các khách hạn Việt Nam hiện nay.