Vingroup báo lãi 6 tháng đầu năm gần 3.000 tỷ đồng

02-08-2016 10:11:56 123

Chuyển nhượng bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu quý II của Vingroup. Mức tăng trưởng đột biến nhất lại đến từ bán hàng tại siêu thị và cửa hàng tiện ích với 2.465 tỷ đồng, cao gấp 3,26 lần cùng kỳ năm trước.

CTCP Tập đoàn Vingroup (mã VIC-HOSE) mới công bố thông cáo về tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016. Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn này đạt 24.197 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 54% so với kế hoạch đề ra. 

6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Vingroup đạt xấp xỉ 2.926 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Vingroup đã hoàn thành 98% so với kế hoạch được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016. 
 
Vingroup báo lãi 6 tháng đầu năm gần 3.000 tỷ đồng

Doanh thu từ tất cả các thương hiệu Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl, Vinpearl Land, Vinschool, Vinmec, VinMart và VinPro đều đóng góp vào mức doanh thu chung của Tập đoàn và tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 31% với 4.533 tỷ đồng, doanh thu cho thuê TTTM/Văn phòng tăng 39% đạt 735 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 1.102 tỷ đồng tăng 59%, các hoạt động giáo dục mang lại doanh thu 147 tỷ đồng tăng 58%, doanh thu cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 263 tỷ đồng tăng 53%. Tập đoàn ghi nhận mức doanh thu tăng đột biến từ bán hàng tại siêu thị và cửa hàng tiện ích là 2.465 tỷ đồng tăng 226% so với cùng kỳ năm trước.

Quý II/ 2016 chứng kiến sự đổ bộ của Vingroup vào mảng y tế. Tháng 4/2016, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang được đưa vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 630 tỷ đồng. Tập đoàn này cũng đã quyết định đầu tư 50 triệu USD (tương đương hơn 1.100 tỷ đồng) phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống Y tế Vinmec trong vòng 5 năm. 

Đến ngày 30/06/2016, tổng tài sản Vingroup đạt 159.280 tỷ đồng, tăng 13.776 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 44.560 tỷ đồng, tăng 6.974 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015.